Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ:

0908.099.090

gặp anh Nguyễn Tấn Lộc.

Phép nhân mạng gà

SÁCH GÀ CHÉP TAY 6

Sự khác biệt gữa hai vảy Vấn Án Hành Khai và Ðâu Ðầu là "đường nứt ở giữa". Khi gà còn nhỏ thì vảy Vấn Án Hành Khai chỉ là một vảy vấn (quấn). Nhưng khi trưởng thành hoặc về già thì có đường nứt chia đôi vảy vấn nên gọi là Vấn Án Hành Khai. Còn vảy Ðâu Ðầu thì ở giữa chỉ là đường đất bình thường. (không phải đường nứt.) Có khá nhiều dị biệt giữa các danh sư về hình thức của vảy này nhưng Mộng lang

SÁCH GÀ CHÉP TAY 5

113. Xa gần nó ở ngoài chân, 114. Lộ dung hình dữ nên phân thế này. 115. Con nào đá cựa đá tầy, 116. Đá ngang đá dọc đá rày chẳng kiêng. 117. "Vy đao" "yểm địa" "thắt biên", 118. Thì ra vảy ấy bất kiêng bất nhường. Theo tài liệu của mình thì Giáp Vy Đao không phải là những vảy nhỏ của hàng thới đi lên mà là vảy của hàng Quách (còn gọi là hàng Nội). Giáp Vy Đao có mũi nhọn như mũi dao chỉa vào cựa.

SÁCH GÀ CHÉP TAY 4

97. Nhìn xa ngón ngọ thấy dài, 98. Sát trung cang điểm là hai thứ quà, Sát Cang Điểm và Trung Cang Điểm đều nằm ở ngón Ngọ. (còn gọi là ngón Chúa). Ngón Ngọ là ngón chân dài nhất trong bốn ngón. Có sách không gọi là Cang Điểm mà gọi là Cân Điểm và Can Điểm. Trung Cang Điểm là ngón Chúa cứ cách hai vảy lại có một điểm đốm khác màu đóng vào như vệt chấm. Gà có vảy này thì tài nghệ nghiêng trời lệch

SÁCH GÀ CHÉP TAY 3

81. Phụng đuôi điểm rất ân cần, 82. Quăn lông xoắn mã trông bần mà thương. 83. Kê kia phản vỹ nhiều đường, 84. Đặng xem cho biết "tứ thương khứ đà". Ðuôi phụng như đã nói trên là đuôi dài chấm đất. Ngoài ra, có các loại lông đuôi đặc biệt sau đây: Nguyệt cung: lông đuôi có nhiều khúc trắng như trăng lưỡi liềm. Bạch linh: Lông đuôi có một sợi trắng không đen chỗ nào Lông mã là lông ở hai bên hông c

SÁCH GÀ CHÉP TAY 1

http://www.gadonvietnam.com/forum_images/bottombar_background_yellow.png); background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat no-repeat; "> 49. Con nào sọ thắt liền nhau, 50. Biết rằng là nó cam đau chịu đòn. 51. Khấc đầu nó chịu đá lòn, 52. Lủi sau lòn trước là con thế gà. 53. Thế gà hẳn có tài ma, 54. Nhằm đâu cũng đặng miễn là phản công. Ðoạn này mô tả sọ gà. Theo sách vở thì cái sọ gà khá

bài viết liên quan :

Green Blue Orange Back to Top